Rezerwuj

kom. 605 991 689 (24/7)

biuro@kompastravel.pl

biuro czynne:

pon-pt 10.00 - 18.00
sb 10.00 - 14.00

Rezerwuj

kom. 605 991 689 (24/7)

biuro@kompastravel.pl

biuro czynne:

pon-pt 10.00 - 18.00
sb 10.00 - 14.00
-Opcje dodatkowe

Regulamin

Spis treści
Regulamin
Ochrona danych i zaoenie rezerwacji
Formy patnoci
Dokumenty oraz zmiany i anulowanie rezerwacji
Posprzeda, reklamacje i zakoczenie
Wszystkie strony

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.kompastravel.net.pl

I. Informacje podstawowe1. Wacicielem Serwisu Turystycznego www.kompastravel.net.pl i podmiotem wiadczcym usugi w ramach Serwisu jest firma Kompas Travel Karolina Stebelska z siedzib o adresie:

64-100 Leszno
Plac Powstacw 5
NIP 925-183-90-41,


dziaajca jako agent turystyczny zwana dalej Kompas Travel.

2. Kompas Travel umoliwia Pastwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostpnienie Systemu Rezerwacji Internetowej www.kompastravel.pl.

3. Zaoenie rezerwacji lub zakup wycieczki moe nastpi rwnie telefonicznie w biurze Kompas Travel pod numerem wskazanym na stronie serwisu.

4. Prezentowane na stronach internetowych Kompas Travel materiay, informacje lub ceny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw kodeksu cywilnego.

II. Zasady oglne zakupu wycieczek

1. Korzystajc z serwisu akceptuj Pastwo warunki okrelone w niniejszym Regulaminie i ponosz odpowiedzialno za wasne czynnoci wynikajce z korzystania z serwisu.

2. Korzystanie z serwisu moliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeli czyni to Pastwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, e posiadaj Pastwo wane w wietle prawa penomocnictwo. Za dziaanie bez penomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosz Pastwo pen odpowiedzialno.

3. Dokonywanie zapyta o rezerwacj z uyciem faszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez wanego penomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowizujce przepisy prawa.

4. Kompas Travel nie udziela gwarancji, e korzystanie z Serwisu bdzie przebiegao bez usterek, wad, przerw czy braku moliwoci poczenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, e rezultat poszukiwa sprosta Pastwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartoci, dokadnoci czy przydatnoci uzyskanych informacji.

5. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem si i akceptacj warunkw uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisw niniejszego Regulaminu.

6. Dane osoby, na ktr rezerwacja jest zaoona, powinny zgadza si z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podrach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania wiadcze wykupionych z powodu niezgodnoci danych osobowych zawartych w zoonej rezerwacji z danymi znajdujcymi si w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapata za wycieczk turystyczn podlega zwrotowi w czci pomniejszonej o strat poniesion w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania wiadcze.

7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Pastwo posiada odpowiednie i aktualne dokumenty umoliwiajce odbycie podry, w tym w szczeglnoci wany paszport, wymagane przy wyjedzie wizy lub inne dokumenty okrelone przepisami pastw, do ktrych si podruje.Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przegldania oraz podniesienia jakoci oferowanych treci. Jeli kontynuujesz przegldanie naszej strony, wyraasz zgod na uycie tych plikw. Po zapoznaniu si z informacj kliknij znaczek "X" w celu zamknicia okna. Polityka Plików Cookies